אתר המבצעים המיוחדים הגדול של ישראל
בעל עסק \ אתר פרסם כאן חינם

כללי

ברוכים הבאים לאתר SpecialsDeals ("האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת אס או אל שיווק און-ליין בע"מ ("SpecialsDeals " או "החברה"). לאמצעי הקשר לחץ כאן.
הגלישה באתר או כל שימוש אחר בו בכל אופן שהוא, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות של האתר. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר מהווים הסכם מחייב בין משתמשי האתר לבין החברה, על כן יש לקוראם בקפידה ולהשתמש באתר רק אם מסכמים להם, לפני השימוש באתר.
אינך חייב להסכים לתנאי השימוש של האתר אולם אם אינך מסכים לתנאי השימוש עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

האתר

האתר נועד לשמש 'שירות זירה מקוונת למידע צרכני ופיננסי'. השירות כולל בין היתר מידע המתבסס על "חוכמת ההמונים" ומביא בפני משתמשיו מידע צרכני מוגבל שנאסף על ידו (באופן סטטיסטי ואנונימי) בבנקאות, בביטוח בפיננסים ובתחומים נוספים. לדוגמא: ריבית ממוצעת שבנקים מציעים על פיקדונות שקליים קצרי טווח בתקופה מסוימת.
במקרים מסוימים, כפי שמתפרסם באתר, השירות מאפשר למשתמשים המעוניינים בכך לקבל מידע מספקי מוצרים שונים שמספקים מידע אותו מוצריהם באמצעות האתר (כגון: פיקדונות בנקאיים, ביטוחים ועוד. להלן: "ספקים") בדרכים שונות: פניה לספקים (תוך מסירת פרטי המשתמש לספקים) לצורך קבלת מידע (פניה לחברות ביטוח לצורך קבלת מידע). או למשל פניה לספקים ללא מסירת פרטי המשתמש לקבל הצעות, ורק אם משתמש מעוניין בהצעה מסוימת ימסרו פרטיו לספק. למשל פניה לבנקים על מנת לקבל הצעות לריבית על פיקדון.
השימוש במידע המסופק באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד. באחריות המשתמש שלא להסתמך על המידע שבאתר (המוגבל מעצם טיבו) אלא לבדוק בעצמו כל מידע הנחוץ לו לקבלת החלטותיו. SpeiclasDeals אינה עוסקת בהמלצות, הערכות, הצעות להשקעות והשירות באתר אינו תחליף לייעוץ השקעות, כל מטרתו היא מסירת מידע השוואתי מגובל.
הגם SpeiclasDeals שואפת להביא מידע מבוסס, ומדויק על בסיס רחב ככל הניתן, המידע ש SpeiclasDeals אוספת ומביאה בפני המשתמשים הוא מידע מוגבל מעצם טיבו , מסיבות שונות ובין היתר: הוא תלוי בכמות המידע שנאספה; הוא כולל מידע סטטיסטי שעשויות להיות בו סטיות; הוא נאסף ממקורות מוגבלים שעשויים להיות בעלי רמות אמינות (נכונות) שונות; הוא אינו לוקח בחשבון מאפיינים ונתונים אישיים של משתמשים שיכולים להשפיע על הרלוונטיות שלו; חלקו נמסר על ממקורות שהגם שהם עשויים להיות נכונים (כגון משתמשים אנונימיים) הרי שאין דרך מעשית לבדוק את אמינותם; מדובר במידע המשתנה באופן תדיר ולעיתים באופן מהיר וקיצוני, כך שפעמים רבות עשוי לחלוף זמן עד שהשינוי משתקף במידע ועוד.
האתר אינו עוסק בהמלצות, הערכות הצעות לעסקאות או בייעוץ לביצוע עסקאות. כל מטרת האתר היא לאפשר קבלת מידע השוואתי, תוך שאיפה להרחיב את בסיס המידע באופן שוטף.
SpeiclasDeals, מאפשרת למשתמשים באמצעות כלים מקוונים, לפנות באופן אנונימי או שלא באופן אנונימי לספקים שונים המציעים לצרכנים מוצרים שונים ולקבל מהם הצעות. מובהר כי SpeiclasDeals אינה קשורה ואינה מעורבת בתוכן ההצעות, ולמעט זירה על גבה מחליף המשתמש מידע עם אותו ספק אין לה שום קשר או השפעה על המידע. SpeiclasDeals תמסור מידע אודות משתמשים לספקים רק אם משתמשים בקשו אותה לעשות כן. בכל מקרה פרטי המידע אודות מוצרים בהם התעניינו משתמשים או נתונים אודות מוצרים שנמסרו על ידם (סכום אותו הם מעוניינים להפקיד בפיקדון, ריבית שהם מקבלים על פיקדון וכו') ישמרו באופן אנונימי בלבד במנותק מפרטיהם האישיים (למשל ריבית שבנק מסוים שילם על פיקדון מסוים – המידע ישמר ללא קישור למשתמש מסוים).
בטרם ביצוע כל השקעה על המשתמש להתייעץ עם מומחים מתאימים, ובמקרה של השקעות פיננסיות להיוועץ עם גורמים מוסמכים בייעוץ השקעות.
אין חובה על משתמש למסור מידע אישי לגורמים אחרים, או להתקשר עם גורם כלשהו.
האתר נועד לשימוש עצמי ואישי בלבד.
האתר מיועד לשימוש עצמי ואישי בלבד לצורך קבלת מידע על מוצרים שונים. כל שימוש אחר באתר אסור.
מסירת פרטים לצורך קבלת הצעות - הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים אולם, לצורך קבלת מידע או הצעות מספקי מוצרים, על המשתמש למסור פרטים להתקשרות – שם דוא"ל ומספר טלפון. אין למסור פרטים בדויים. SpeiclasDeals שומרת על המידע שימסר לה והיא תשתמש בו כמפורט במדיניות הפרטיות. זמינות ואבטחת האתר החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח זמינות גבוהה של האתר. עם זאת שיבושים יזומים (כגון עבודות תחזוקה וכו') או בלתי יזומים (שיבושים בתקשורת וכו') עלולים לפגוע מעת לעת בזמינות האתר. החברה תנקוט אמצעים סבירים על מנת להתמודד עם שיבושים כאמור. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעולת האתר בין בכלל ובין לתקופה מסוימת לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או שינויים באתר.
החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח הגנה מפני גורמים מפגעים ופריצות, אולם אין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני אלה. מטעם זה החברה אוספת מידע אישי מוגבל בזהירות ואיננה שומרת מידע אישי ביחד עם מידע פיננסי – כמפורט במדיניות הפרטיות. קניין רוחני כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר (לרבות: כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, תוכן טקסט, תמונה או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא הנכללים בו) הן קניינה הבלעדי של החברה (או מי מטעמה, או צד שלישי אשר התיר לה לעשות שימוש בקניינו). אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי , להציג בפומבי, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, את האתר ולרבות כל תוכן הנכלל בו, ללא קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב. סימני מסחר כל סימני ושמות המסחר שבאתר הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לה להשתמש בהם ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא אלא אם החברה הסכימה לכך מראש ובכתב. קישורים מהאתר ולאתר האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים לאתר. אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של החברה וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר תנועה נוחה ברשת האינטרנט. לחברה אין ולא תהיה כל אחריות על אתרים חיצוניים לאתר. היא אינה ערבה לנכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים (כגון וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוצ"ב).
ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר. החברה שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אחריות מוגבלת לחברה האתר והשירותים שבו מוצעים לשימוש כפי שהם ((AS IS. הגם שהחברה נוקטת מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות השירותים שבו, אין ביכולתה של החברה להתחייב כי השימוש באתר או בשירותים יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות.
למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור החברה אינה והיא לא תהיה אחראית (חוזית, נזיקית או בכל אופן אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ"ב) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר או בשירותים השונים המסופקים בו.
היה ועל אף האמור תבוא קביעה לפיה החברה אחראית, תוגבל אחריות החברה לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד בסכום שלא יעלה על 250 ₪. בוררות כל מחלוקת שתתגלה בין החברה לבין מי ממשתמשי האתר תידון בפני בורר מוסכם. לא הסכימו הצדדים על בורר בתוך 30 יום מיום שמי מהצדדים פנה לאחר בדרישה למינוי בורר, ימונה הבורר ע"י ראש לשכת עורכי הדין בישראל. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין או לדיני הראיות אולם יהיה כבול לדין המהותי. הבורר יהיה חייב במתן החלטתו בתוך 45 ימים מיום הבאת הסכסוך בפניו. שונות בכפוף למתן הודעה מוקדמת החברה שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת תנאים אלו.

מדיניות פרטיות
מידע הנאסף באתר לצורך קבלת הצעות או מידע מספקי מוצרים שונים יתבקש המשתמש למסור שם, דוא"ל ומספר טלפון וכן פרטי המוצר לגביו הוא מעוניין בפרטים או בהצעות. במקרה של פניה לספקים לקבלת הצעות למוצר מסויים, פרטים אישיים של המשתמש ימסרו רק לספק שהציע את ההצעה הטובה ביותר ורק אם המשתמש יהיה מעוניין בכך. המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלו, אולם ללא מסירתם החברה לא תוכל לספק לו שירותים (לפנות לספקים בבקשה לקבלת מידע או בבקשה להציע הצעות).
למעט המידע האמור אין למסור באמצעות האתר פרטי כרטיס אשראי, חשבונות בנק, מספרי תעודת זהות וכל מידע רגיש אחר.
במידה ולצורך מוצרים מסוימים או במידה וספקים מסוימים יבקשו לקבל פרטים נוספים (לשם שלילת התחזות וכו') תופיע הודעה מפורשת באתר והסברים על השימוש שיעשה במידע הנוסף. שימוש במידע החברה תשתמש במידע שייאסף באתר האינטרנט רק למטרות המפורטות להלן : על מנת לספק למשתמש מידע או שירותים. על מנת ליצור קשר עם ספקי מוצרים לצורך קבלת מידע או הצעות למוצרים לגביהם ביקש המשתמש לקבל מידע – פניות לקבל מידע על מוצרים יעשו תוך מסירת פרטי המשתמש. פניות לקבלת הצעות יעשו ללא מסירת פרטי המשתמש אלא לספק שהציע ההצעה הטובה ביותר, והמשתמש אישר למסור לו את פרטיו. הפרטים שימסרו יכללו שם ופרטי הקשר של המשתמש (דוא"ל וטלפון) והמידע או המוצר המבוקש על ידו. המידע מועבר לספקים למטרות מסירת מידע או הצעה למוצר בלבד תוך שמובהר לספקים כי אין להשתמש בו לכל מטרה אחרת ללא הסמכת המשתמש. לצורך שימוש סטטיסטי. מידע אודות משתמשים (שם ופרטי קשר) יופרד (לאחר זמן מוגבל) ויוחזק בנפרד ממידע אודות מוצרים לגביהם ביקשו המשתמשים לקבל מידע או מידע אודות מוצרים לגביהם בקשו הם לקבל הצעות מספקים. כך שלא ניתן יהיה לקשר בין משתמש מסוים למידע אודות מוצרים שהתבקש על ידו. לצורך העברת חומר פרסומי (של האתר ושל ספקים) במגוון אמצעי תקשורת ולרבות בדואר אלקטרוני, בפקס, במסרון ובהודעות אוטומאטיות, בכפוף לזכותך בכל עת לבקש שלא להמשיך ולעשות כן. העברה מידע לצדדים שלישיים בנוסף למקרים המפורטים לעיל, במקרים הבאים תהיה החברה רשאית להעביר את המידע שייאסף לצדדים שלישיים : צו שיפוטי. הוראה או דרישה של רשות מוסמכת. הליכים משפטיים של החברה. במקרה שמסירת פרטיך לצד שלישי יכול שתמנע נזק חמור לגופך או רכושך או לגופו או רכושו של אחר. לחברות הקשורות לחברה ובלבד שישתמשו במידע ע"פ מדיניות פרטיות זו או מדיניות הדומה לתנאי מדיניות זו. אם וכאשר תתאגד החברה עם גופים אחרים לכדי תאגיד או תתמזג לתאגיד קיים תהיה החברה רשאית למסור את המידע לתאגיד. במקרה של הפרת תנאי השימוש או פעולה המנוגדת לדין מצד משתמש. זכות לסרב לקבל או להפסיק פניות שיווקיות אתה רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בעת מסירת פרטיך באמצעות פניה כמפורט להלן. גם אם תבחר שלא לסרב לקבל מידע פרסומי, אתה רשאי בכל עת לאחר מכן לפנות לחברה באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקש שלא לשלוח אליך מידע פרסומי:
בקשה להפסקת מידע פרסומי תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שלושה ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות, בקשות שאינן ברורות וכו' עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט. יש לציין בבקשה לאלו אמצעי קשר היא מתייחסת בהעדר ציון מפורש – הבקשה תטופל ביחס לכל אמצעי התקשורת! זכות לעיין במידע זכותך לבקש ולעיין במידע הנוגע לך המוחזק במאגרי המידע של החברה. אופן מימוש זכות העיון יקבע מעת לעת על ידי החברה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.
במידה ונתקלת במידע מוטעה לגביך הינך רשאי לבקש לתקנו או למחקו.
במידה ובקשתך לעיון או לתיקון יסורבו תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל. שינוים במדיניות הפרטיות החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת תוך מתן הודעה מוקדמת ועל משתמשי האתר להתעדכן בשינויים המבוצעים. שינוים אלה לא יפגעו בזכויות משתמשים עד למועד השינוי.